CSEMEGEKUKORICA

I. TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA

II. PLANTACO TERMÉSNŐVELŐ ANYAGOK

III. TÁPANYAG-UTÁNPÓTLÁSI TECHNOLÓGIÁK

IV. LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA!

Termesztéstechnológia

Termesztéstechnológia

A csemegekukorica tápanyag- utánpótlásának legfőbb sajátosságai:

A különböző fejlődési fázisokban eltérőek a tápelem felvételi arányok. A legintenzívebb tápanyag felvétel a 4-6 leveles állapot-virágzás közötti időszakban jelentkezik:

 

 • A csemegekukorica a takarmánykukoricánál kisebb, levele keskenyebb, gyökérzete kevésbé agresszív, ezért fokozott jelentősége van a foszfor hatóanyagot tartalmazó starter trágyázásnak.
 • Tápanyagigénye nagy, arányaiban kevesebb nitrogént, de több foszfort, káliumot és cinket igényel, mint a takarmánykukorica.
 • Az egyoldalú, túlzott nitrogén hatására a szemek kipattogzanak, megnő a csőpenész veszélye.
 • A csemegekukorica fejlődéséhez fontos a talaj megfelelő kalcium- és mikroelem szintje. Enyhén savanyú talajokon általában nem okoz gondot a kalcium és a nyomelemek felvétele. Lúgos talajokon a bór és a mangán, savas talajokon a magnézium felvételében jelentkezhet zavar, illetve mutatkozhat a növényzeten hiánytünet, ami lombtrágyázással megszüntethető.
 • A termés mennyiségét a tápanyag- és vízellátottság nagy mértékben befolyásolja. A tápanyag-utánpótlás tervezésénél a talaj víz- és tápanyagmegtartó képességét is vegyük figyelembe, mert a túlöntözés a könnyen felvehető tápanyagokat az alsóbb rétegekbe moshatja.
 • A két kiemelten fontos fejlődési szakaszban nagy figyelmet kell, hogy fordítsunk a megfelelő tápanyag- és vízellátásra. Az első a csőkezdemények differenciálódása 6-8 leveles állapotban, a második a virágzás és csőkifejlődés időszaka.
 • A csemegekukorica érzékenyebb a kórokozókkal és kártevőkkel szemben, ezek veszélye a rendszeres öntözés miatt fokozottabban jelentkezik. Feltétlenül gondoskodni kell a megfelelő növényvédelemről, ami egyúttal jó alkalom a lombtrágyák kijuttatására is.
 • Az egyre nagyobb termőképességű hibridek tápanyag igénye is fokozott, a tápanyag ellátásban mindenképpen törekedni kell a harmonikus makro- és mikroelem utánpótlásra.

Őszi tápanyag-kijuttatás

 • Foszfor és kálium

A növény nagy tápanyagigénye indokolja a foszfor és kálium őszi alaptrágyaként történő teljes vagy részleges kijuttatását, még közepesnél jobb K ellátottság mellett is. A P és a K kevéssé mosódik ki a talajból, ezért célszerű már az őszi alapműveléssel (gyakran őszi mélyszántás) a gyökérzónába dolgozni. Amennyiben nagy mennyiségű gyökér és szármaradvány kerül bedolgozásra, ne feledkezzünk meg a nitrogénpótlásáról, amelyre a talajlakó mikrobáknak van szükségük a növényi maradványok lebontásához.

 

Tavaszi tápanyag kijuttatás

 • Nitrogén

A nitrogén kiszórása minden esetben tavasszal történjen. A nitrogén adagokat a harmonikus tápelem-ellátottság érdekében két részletben is ki lehet juttatni. A folyamatos jó ellátás érdekében nitrogénes lombtrágyával is érdemes kiegészíteni az utánpótlást. Általában akkor járunk el helyesen, ha a számított NPK adagok 60-70%-át vetés előtt legalább 1-2 héttel, míg a fennmaradó részt a kultivátorozáskor adjuk ki. A nitrogén megosztásakor vegyük azonban figyelembe, hogy a késői nitrogén kijuttatás a terméshozó szakaszt kitolhatja, a növényvédelmi kockázatok lehetőségét megnöveli.

 

 • Foszfor és kálium

Amennyiben ősz folyamán nem volt lehetőségünk műtrágya kiszórására, a P és K tápanyag-visszapótlása tavaszra marad. A kora tavaszi alaptrágyázás során használhatjuk az ősszel szokásos kálium túlsúlyos NPK összetételeket, azonban a választás során fontos szempont, hogy a műtrágya a foszfort és a káliumot könnyen felvehető formában tartalmazza. Magágy készítéskor vagy vetéssel egymenetben mikrogranulált starterrel biztosíthatjuk a keléshez és jobb gyökeresedéshez szükséges, azonnal felvehető formákat.

 

 • Mész

Nagy figyelmet kell fordítani a talaj mészállapotára is, gyakorlatilag 5,6 pH alatt a csemegekukorica is károsodhat, ezért célszerű mészhiányos talajokon 4 évente fenntartó adagú meszezést végezni, amit a nagyobb hatás érdekében szerves trágyával is kombinálhatunk.

 

 • Mikroelemek

Jelentős a makro elemeken kívül a mikroelem felvétele is, kiemelt figyelmet kell fordítani a cink és bór ellátásra. A hazai kukorica termesztő területek döntő többsége nem megfelelően ellátott cinkből (abszolút cinkhiány). A helyzetet súlyosbítja, hogy ezeken a területeken a kémhatás és a mésztartalom miatt gyakran alakulhat ki relatív cinkhiány: azaz a cink jelen van a talajban, csak a növény számára nem felvehető. Nagyobb adagú 50-70 kg/ha foszfor hatóanyag kijuttatása esetén a foszfor-cink antagonizmus miatt mi is előidőzhetünk relatív cinkhiányt. Az alaptrágyázás mellett cink kiegészítésre a levéltrágyázás alkalmas. A cink- és egyéb mikroelem-hiány elkerülése érdekében 6–8 leveles állapotban és virágzás előtt használjunk levéltrágyákat, összekötve a kijuttatást akár egy kései poszt gyomirtással vagy egyéb növényvédelmi kezeléssel.

 A virágzás, csőkifejlődés fázisában legfontosabb mikroelem a bór, ezért bórtartalmú levéltrágyákkal segíthetjük a jobb kötődést, szemkitelítődést.

 A Plantaco levéltrágyái gyorsan és hatékonyan felvehető formulációban, kielégítő mikroelem-ellátást biztosítanak a legérzékenyebb időszakokban. A Plantaco levéltrágyái az összes esszenciális mikroelemet tartalmazzák, a kezelések ismétlésével a csemegekukorica teljes mikroelem igénye lefedhető.

A mennyiségi és minőségi terméshez a mikroelemek nélkülözhetetlenek. Hazai talajaink mikroelemekből általában szűkölködnek, nekünk kell biztosítani a folyamatos ellátást.

A Plantaco Kft. az egyes növényi kultúrák összes fejlődési szakaszára kínál termésnövelő készítményeket. Mikrogranulátumaink és lombtrágyáink fejlesztése során az elterjedt hazai technológiákba illeszthető, az adott növény igényei szerinti optimális táp-elemellátottságát tartottuk szem előtt. Sikerült elérnünk azt, hogy termékeink használatával a maximális termést megalapozó növényi fejlődés is elérhető.

 

A növény adott fejlődési fázisában szükséges tápelemeket biztosító termékeink kiválasztásánál az alábbi adatokat szükséges figyelembe venni:

 • a vetőmag terméspotenciálját,
 • a fajta/hibrid vetőmag specifikus igényeit,
 • a talaj adottságait,
 • a termesztési viszonyokat.

A helyesen kiválasztott termésnövelő anyagaink a gazdálkodó a legjobban megtérülő befektetései lesznek.

Emlékeztetőül: A mikroelemek harmonikussá teszik a tápanyagellátást, ezzel megalapozzák:

 • a mennyiségi és minőségi termést,
 • a kiváló növényi kondíciót,
 • a környezeti stresszel szembeni ellenállóképesség fokozását,
 • a növény természetes önvédelmének kialakítását.

A levéltrágyázás az a technológiai elem, amellyel a különböző fejlődési fázisok extra tápelemigénye maradéktalanul kielégíthető. A mai korszerű levéltrágyák minden elterjedt termesztéstechnológiába jól beépíthetők.

 

A levéltrágyázás a talajon keresztül kiadott makroelem-  utánpótlás (NPK) mellett az adott fejlődési fázis aktuális makro- és mikroelemigényét szolgálja ki azonnal beépülő formában.

 

A levéltrágyák növényvédelmi kezelésekkel kombinálva, költségtakarékosan kijuttathatók és segítségükkel a növényvédelmi szerek hatékonysága is megnövelhető.

A korszerű növényvédelem alapja a növény jó kondíciója.

Plantaco   termésnővelő anyagok csemegekukoricára

Plantaco   termésnővelő anyagok csemegekukoricára

CSÁVÁZÁS

CSÍRÁZÁS, KELÉS

GYÖKÉR ÉS  LEVÉLFEJLŐDÉS

CÍMERHÁNYÁS, TERMÉKENYÜLÉS

MAGKÉPZŐDÉS, ÉRÉS

CSÁVÁZÁS

CSÁVÁZÁS

 • A PlantaMix® Plusz már csávázószerként is képes biztosítani a keléshez, korai fejlődéshez nélkülözhetetlen mikroelemeket. A csíranövénynek magas a mikroelem igénye, amely csak optimális talajnedvesség mellett áll a szükséges mértékben rendelkezésre a talajoldatban. PlantaMix® Plusz csávázással már a mag felületére felvihetők a csírázáshoz szükséges könnyen felvehető mikroelemek. Így már a talajharmat is elegendő a mikrotápelemek felvételéhez és az erőteljes meginduláshoz. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a rügyecske ne merüljön ki a talajfelszín áttörése előtt. A gyököcske az erőteljes fejlődésnek köszönhetően gyakran csak a száraz rétegen átjutva képes az éltető nedvességet elérni, ami szintén elengedhetetlen a további fejlődéshez.

PLANTAMIX® PLUSZ

CSÍRÁZÁS, KELÉS

CSÍRÁZÁS, KELÉS

 • A csíranövény növekedését alapvetően befolyásolja, hogy mekkora gyökértömeget tud nevelni, amihez a vetőágyban könnyen felvehető foszforra van szüksége. Ennek a célnak az elérését segíti a vízben jól oldó, magas foszfortartalmú RadiStart® P-max mikrogranulátum.

RADISTART® P-MAX

 • Gyakori probléma, hogy a mészszegény, savanyú talajokon hiába erős a gyökérfejlődés, mégis alacsony a tápanyagfelvétel, mert kalcium hiányában gyéren alakulnak ki a gyökérszőrök, ezért azok csak kis felületen tudnak tápanyagot felvenni. Ezekre a talajokra fejlesztettük ki a Radistart® S-Oil mikrogranulátumot, ami a dús gyökérszőrök kialakulása mellett ként is szolgáltat a növénynek. Ezzel ellensúlyozza a nitrogén szövetmegnyújtó hatását, növekszik a szárazanyag beépülése. A kész tápanyagok szállítását serkenti a benne lévő bór, amely később fontos szerepet játszik a jó megtermékenyülésben.

RADISTART® S-OIL

 • A kezdeti fejlődés alapvetően befolyásolja a lehetséges terméshozamot, ezért itt érdemes munkát fektetni a hiánytalan egészséges állomány kialakításába. Fontosnak tartjuk, hogy olyan terméket fejlesszünk, ami könnyen, akár többféle úton is segít a célunk elérésében! Ezt remekül szolgálja a Radistart ®FL+Bór, ami több ponton beilleszthető a technológiába és azon keresztül a tökéletes kezdeti fejlődéshez nyújt segítséget. Már akár a baktériummal történő tarlókezelésnél bekeverhető és egymenetben kijuttatható. Beinjektálható a vetőágyba, vagy az első lombleveleit hozó kis növényekre permetezhető, mellyel megalapozzuk a kiváló starterhatást. Továbbá a kelés időszakában nem mindig optimálisak a talajkörülmények (hideg vagy túl vizes talaj), ez vontatott kelést és egyenetlen fejlettségű növényállományt eredményez.  A homogén állományt jól megalapozhatjuk a Radistart®FL+Bór kelés utáni/ esetleg korai poszt gyomirtással egy menetben történő kijuttatással.

RADISTART® FL+BÓR

GYÖKÉR ÉS LEVÉLFEJLŐDÉS

GYÖKÉR ÉS LEVÉLFEJLŐDÉS

 • A csemegekukorica vetése egyre korábbra húzódik, ekkor a talaj és a levegő hőmérséklete között még jelentős az eltérés. A hideg talaj tápanyag-felvételi zavarokat, elsősorban foszforhiányt eredményez. A korai vetés következtében a késő fagyok gyakorta okoznak a növényeken fagysérüléseket. Ezek gyógyulásához nagy mennyiségű energia szükséges a növénynek, de a fejletlen gyökérzet és a hideg talaj miatt fellépő tápelem hiány miatt ez nem áll rendelkezésre. Kézen fekvő megoldás a sebek gyógyítására a Fitonatúr Aktív gyógynövényes komposzt kivonat, amely segít megelőzni a sérülések nyomán felszaporodó fertőzéseket, másrészt rovarriasztó hatásával jelentősen támogatja a növényvédelmet. A vegetációs időszak alatt többször is felhasználható környezeti ártalmak csökkentésére és jól beilleszthető az integrált növényvédelembe. A termék előállítása két komponensbe történik, melyeket felhasználás előtt 1:1 arányban össze kell keverni.

FITONATUR AKTÍV

 • A csemegkukorica robbanásszerű tavaszi fejlődését sokszor nem tudja a talaj tápanyag-feltáródási dinamikája követni, ezért a gyökér csökkent tápanyagfelvétele korlátozza a növekedést/fejlődést, ami csapadék hiányában még erősebben jelentkezik. Ezekben az időszakokban, a töretlen fejlődés érdekében az intenzív növekedés kezdetén a Speedy™ Max AlgitZeon kiváló nyújtott hatású nitrogén formái elősegítik a maximális fotoszintetizáló levélfelület kialakulását.

SPEEDY™ MAX ALGITZEON

 • A felfokozott vegetatív fejlődés és a virágocskák differenciálódása intenzív fotoszintézist igényel, amihez folyamatosan jó magnéziumellátás szükséges. Ha a magnézium felvételhez kedvezőtlenek a talajkörülmények (pl. könnyű savanyú talajok, túlzott káliumellátás, száraz vagy éppen belvizes talajviszonyok, fejletlen gyökérzet), nem tud elegendő magnéziumot felvenni a növény, ami levélcsíkozottság formájában tüneteket is okoz. Még a hiánytünetek megjelenése előtt észrevétlenül lecsökken a tápanyagok beépülése, a szénhidrát és fehérjeszintézis visszaesése lerontja a magképzést, visszaesik az ezerszem tömeg. Ekkor gyors, hatékony megoldást nyújt a Kén-S Magnézium levéltrágya, hiszen könnyen felvehető magnéziumot biztosít a növénynek, emellett ként is szolgáltat azokon a talajokon, amelyeken ez korlátozottan áll rendelkezésre. A kéntrágyázás jobb nitrogén hasznosulást, kedvezőbb fehérje összetételt eredményez, végső soron javítja a takarmány értékét.

KÉN-S MAGNÉZIUM

 • Az intenzív növekedés alatt jelentős a makro elemeken kívül a mikroelem felvétel is, kiemelt figyelmet kell fordítani a kukorica cink ellátására. A hazai kukorica termesztő területek döntő többsége nem megfelelően ellátott cinkből (abszolút cinkhiány). A helyzetet súlyosbítja, hogy ezeken a területeken a kémhatás és a mésztartalom miatt gyakran alakulhat ki relatív cinkhiány: azaz a cink jelen van a talajban, csak a növény számára nem felvehető. Nagyobb adagú 50-70 kg/ha foszfor hatóanyag kijuttatása esetén a foszfor-cink antagonizmus miatt mi is előidőzhetünk relatív cinkhiányt. Az alaptrágyázás mellett cink kiegészítésre a levéltrágyázás alkalmas. A cink- és egyéb mikroelem-hiány elkerülése érdekében 6–8 leveles állapotban használjunk Kén-S Cink Bór levéltrágyát, összekötve a kijuttatást akár egy kései poszt gyomirtással.

KÉN-S CINK BÓR

CÍMERHÁNYÁS, TERMÉKENYÜLÉS

CÍMERHÁNYÁS, TERMÉKENYÜLÉS

 • Köztudott, hogy a csemegekukorica címerhányás idején a cinkellátás kerül fókuszba. Több évtizedes kísérleti munka igazolja, hogy a címerhányás előtti cinkkezelés a hozamot, valamint a minőségi paramétereket egyaránt javítja. Amennyiben eddig nem történt cink kijuttatás, úgy a Kén-S Cink Bór komplex kötésű cink formulációja lombon keresztül kijuttatva hatékony ellátást biztosít ebben az érzékeny időszakban. Különösen a nagy mésztartalmú talajokon kell gondoskodni az extra mikroelempótlásról, ahol a talajból történő ellátást a lúgos kémhatás leblokkolja. A megtermékenyítést a cink mellett a bór és a molibdén egyaránt serkenti.

KÉN-S CINK BÓR

 • A címerhányáshoz, terméskötéshez nélkülözhetetlen mikroelemeket a szükséges arányokban hordozza a Radistart® FL+Bór levéltrágya. Emellett a lúgos talajokra jellemző foszforhiányt is kezeli, ami elengedhetetlen a magképzéshez.

RADISTART® FL+BÓR

 • A Fitonatúr Aktív szintén bevethető ebben az érzékeny szakaszban, ha nagy a rovarnyomás az állományban (kukoricabogár, bagolylepke, moly, atka stb.). A Fitonatúr Aktív nemcsak a sebzési nyomok begyógyítását segíti, hanem rovarűző hatásával besegít a virágzatot, termést károsítók távoltartásában és a növény stressztűrésének fokozásában. A termék előállítása két komponensbe történik, melyeket felhasználás előtt 1:1 arányban össze kell keverni.

FITONATUR AKTÍV

MAGKÉPZŐDÉS, ÉRÉS

MAGKÉPZŐDÉS, ÉRÉS

 • A terméskötés után legfontosabb tápelem a kálium. Kötött talajokon általában jó a káliumellátás, azonban száraz körülmények között az agyagásványok beépítik és ezzel felvehetetlenné teszik ezt a tápelemet. A homoktalajok kálium-szolgáltatása egyébként is alacsony, nem tudja természetes módon kiszolgálni a növényt. A PlantaKáli levéltrágya azonnal hasznosuló formában segíti a magok kifejlődését alacsony káliumszolgáltatás esetén. A káliumos kezelés hatására megnő  a cső nyerstömege  és javul a minőség azáltal, hogy kiegyensúlyozza a nitrogénes fejtrágya mennyiségnövelő hatását.

 

PLANTAKÁLI

Elterjedt tápanyag-utánpótlási technológiák különböző termesztési szintekhez

Elterjedt tápanyag-utánpótlási technológiák különböző termesztési szintekhez


A Plantaco tápanyagellátási rendszer minden intenzív csemegekukorica technológiába jól beépíthető, a makroelem (NPK) utánpótlás mellett adott fejlődési fázis aktuális mikroelem igényét is kiszolgálja. A levéltrágyák növényvédelmi kezelésekkel kombinálva, költségtakarékosan kijuttathatók. A harmonikus mikroelem ellátás a növényvédelmi költségek csökkentését is szolgálja.

 

Intenzív csemegekukorica technológia:

 

 

I.  technológiai szint (minimum szint)

csemegekukorica-www-plantaco-com